Privacy Policy

Deze website ("website") wordt geëxploiteerd door Bij Tessels. Deze privacy policy beslaat alleen de gegevens die via deze website worden verzameld en is op alle websites van Bij Tessels van toepassing.


PRIVACY POLICY

Hier onder zetten wij uiteen waarom en hoe Bij Tessels gegevens verzamelt en verwerkt. Omdat deze website voortdurend in ontwikkeling is, zal onze privacy policy aan verandering onderhevig zijn.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE

U kunt zich binnen een belangrijk deel van onze website bewegen zonder dat u daarvoor enige persoonlijke gegevens hoeft af te staan. Op sommige plaatsen en momenten zullen wij u hier echter wel om vragen. Het kan voorkomen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functionaliteit van onze website als u er voor kiest deze gegevens niet te verstrekken.

Elke keer dat u winkelt bij Bij Tessels, worden de persoonlijke gegevens die u invoert opgeslagen. Dit gebeurt bij het het bezoeken van onze website, het doorzoeken van de catalogus of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een gebruikersprofiel aanmaakt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), geboortedatum en/of e-mailadres opslaan. Indien u een zakelijke klant bent, slaan wij ook uw BTW- en KvK-nummer op.

Indien u van één van onze diensten gebruik maakt of deelneemt aan een onderzoek, promotie of actie, kunnen wij u om aanvullende gegevens vragen als uw leeftijd, persoonlijke interesses of voorkeur voor bepaalde produkten.

Als u bestellingen plaatst, slaan wij gegevens met betrekking tot de desbetreffende produkten of diensten die u bestelt of gebruikt.

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt onze webserver automatisch anonieme gegevens als bijvoorbeeld uw IP-adres en mogelijk algemene informatie omtrent uw locatie. Deze automatisch vergaarde informatie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verbeteren van het ontwerp van onze website, assortiment, klantenservice en speciale aanbiedingen.

Als u ons een vraag stelt of opmerking plaatst via het contactformulier op de website dan wel via e-mail, registreren wij uw naam, e-mailadres en hetgeen u ons wilt vragen en/of mededelen. Vult u ook een telefoonnummer in (niet verplicht) dan wordt ook deze opgeslagen.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (waaronder e-mailadres en telefoonnummer)
 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Geslacht
 • IBAN rekeningnummer en tenaamstelling
 • IP adres
 • Surfgedrag binnen de website
 • Bestelhistorie

 • Bent u zakelijke klant dan verwerken wij ook

 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • BTW nummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens die wij verzamelen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder:

 • het voltooien van uw aankooptransactie
 • het leveren van de door u verlangde diensten
 • het toesturen van onze catalogi en andere aanbiedingen per post of e-mail als u toestemming heeft gegeven deze te ontvangen
 • het vaststellen van uw voorkeuren voor  produkten en diensten, zodat wij u kunnen attenderen op nieuwe of aanvullende produkten, diensten en acties welke mogelijk uw interesse hebben.
 • het kunnen terugroepen van produkten of verschaffen van extra informatie aangaande de produkten die u gekocht heeft
 • het verbeteren van ons artikelaanbod, klantenservice en algehele winkelimpressie

HOE LANG BEWAREN WIJ DE GEGEVENS

Bij Tessels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

MET WIE DELEN WIJ DE GEGEVENS

Bij Tessels: Wij kunnen gegevens delen binnen ons bedrijf met één van onze nevenvestigingen.

Aanbieders van diensten: Indien van toepassing, verstrekken wij informatie aan externe bedrijven/instanties die ons helpen u onze produkten en diensten te kunnen aanbieden en leveren. U kunt hierbij denken aan onze hosting provider, die digitale opslag en analyse verschaft, of één van onze transporteurs die uw bestelling bij u thuis of een afhaalpunt aflevert. Bent u een zakelijke klant, dan controleren wij ook uw BTW- en KvK-nummer met behulp van het VIES en het handelsregister.

Zakelijke transacties: Bij een bedrijfsovername of wijziging van rechtsvorm kunnen wij een kopie verschaffen van uw persoonlijke gegevens of deze overdragen aan de nieuwe rechtsperso(o)n(en). Voorafgaand aan wijziging van eigenaarschap of beheer van uw persoonlijke gegevens zult u op de hoogte worden gesteld via e-mail of een duidelijke mededeling op onze website, indien uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen gaan worden op een wijze welke in strijd is met de huidige privacy policy. Bij Tessels behoudt zich echter het recht voor om zijn bedrijf en/of bezittingen geheel of gedeeltelijk op elk willekeurig moment te kunnen overdragen aan een tussenpersoon of onafhankelijke derde, ongeacht het doel en zonder enige beperking. Bij Tessels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de via zijn websites verkregen persoonlijke gegevens over te dragen aan of te delen met de koper van het betreffende deel van zijn bedrijf waar de gegevens mee samenhangen of toe behoren.

Wettelijke gronden: We kunnen toegang tot onze gegevens verschaffen indien de wet ons verplicht mee te werken aan politieonderzoek of rechtszaken om misbruik of onrechtmatig gebruik van onze website te voorkomen of tegen te gaan, om onze aansprakelijkheid te beperken, rechten te beschermen of de rechten, bezittingen of veiligheid van bezoekers van onze website of het publiek te beschermen.

Wij delen uw gegevens nimmer met: Advertentiebedrijven of datamakelaars, ook niet tegen betaling.

COOKIES

Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat uw internetbrowser opslaat op uw PC, laptop, tablet of smartphone. Het stelt ons in staat uw PC te herkennen zodra u onze website bezoekt door de identificatiecodes in het cookie te koppelen aan andere klantgegevens die wij van u bezitten. Deze klantgegevens zijn opgeslagen in onze beveiligde database.

Bij Tessels gebruikt cookies om bij te houden wat er in uw winkelmandje zit en om u te herkennen wanneer u onze website weer bezoekt. U kunt er voor kiezen om het gebruik van cookies door Bij Tessels niet toe te staan door dit in uw browservoorkeuren in te stellen. Het is dan mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken als beoogd.

KLANTREGISTRATIE

Om het winkelen bij Bij Tessels te vergemakkelijken, kunt u zich registreren op onze website. Als geregistreerde klant hoeft u eenmalig uw verzend- en factuuradres op te geven; deze worden opgeslagen voor uw toekomstige bestellingen. Met uw naam en een wachtwoord naar keuze kunt u op elk moment inloggen in uw account om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Gebruikt u een publiek toegankelijke PC voor uw bezoek aan onze website, vergeet dan vooral niet na afloop UIT TE LOGGEN. Uw gegevens worden bij ons opgeslagen en zijn dan ontoegankelijk voor de andere gebruikers van de betreffende PC.

E-MAIL

U ontvangt alleen aanbiedingse-mails van ons als u ons daarom hebt gevraagd. Wilt u geen e-mail van Bij Tessels ontvangen, klik dan op de link "Afmelden" onderaan in het bericht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bij Tessels. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bij-tessels.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Bij Tessels wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING

Bij Tessels gaat zorgvuldig met de hem toevertrouwde persoonlijke gegevens om. De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus; Bij Tessels neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al uw vertrouwelijke gegevens worden uitsluitend versleuteld over het internet verstuurd met gebruikmaking van Secure Sockets Layer (SSL), herkenbaar aan "https://.." of het hangslotsymbool in de adresbalk van uw browser.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via e-mail: info@bij-tessels.nl.

AANVAARDING

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden uiteengezet in deze Privacy Policy.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Voor vragen kunt u mailen met onze klantenservice.

CONTACTGEGEVENS

Ons adres:

Drankenspeciaalzaak Bij Tessels
Tesselschadeplein 6
2026 SV Haarlem
t. 023-537 4767
e-mail: info@bij-tessels.nl

KvK 68457960
BTW NL857453294B01
IBAN NL76 ABNA 0499 6689 87

Routebeschrijving

© 2022 Bij Tessels. Alle rechten voorbehouden.